Skladovanie už od 0,11 €/m3/deň

  Všeobecné vyhlásenie

  Prevádzkovateľom stránky sklad-kosice.sk je:

  PFP s.r.o.
  Južná tr. 78
  040 03 Košice

  IČO 36 569 526
  IČ DPH SK 2020055444

   

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti PFP s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť PFP s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

  Spoločnosť PFP s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti PFP s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou PFP s.r.o.. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti PFP s.r.o..

   

  Všetky osobné údaje získava spoločnosť PFP s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.